Arbeidsrecht

CAO

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een overkomst tussen meerdere werkgevers- en werknemersorganisaties. In deze overeenkomst liggen vaak arbeidsvoorwaarden vastgelegd die gelden voor een hele branche. De voorwaarden gaan onder meer over loon, arbeidstijden, vakantieduur, ontslagprocedures en overwerk.

Je bent als onderneming gebonden aan een cao indien:

- De onderneming partij is bij de CAO
- De onderneming lid is van een werkgeversorganisatie
- De onderneming binnen een bepaalde branche valt

Als een onderneming buiten een bepaalde branche valt, kan er toch besloten worden de CAO toe te passen.

Indien er in een individuele arbeidsovereenkomst bepalingen staan die strijdig zijn met de CAO, zijn deze bepalingen niet geldig. Volgens veel CAO's geldt echter dat eventuele gunstigere bepalingen die in individuele overeenkomsten zijn vastgelegd behouden blijven.

Mocht je twijfels hebben rond jouw CAO of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam