Arbeidsrecht

Freelancen

Bij freelancen wordt een contractvorm gebruikt waarbij een bedrijf of een individu verplicht is een prestatie te leveren voor een opdrachtgever. Hierbij is de freelancer niet verplicht tot persoonlijke uitvoering van de arbeid. Het verschil met loondienst is de afwezigheid van een vast of langdurig dienstverband. Daarnaast is er geen sprake van een gezagsverhouding, de freelancer vult namelijk zelf in hoe hij zijn werkzaamheden verricht en door wie hij deze laat verrichten. De opdrachtgever kan echter wel eisen opsommen waaraan het eventuele eindproduct dient te voldoen. Juridisch gezien valt de overeenkomst tussen een freelancer en een bedrijf dus op te vatten als een overeenkomst van opdracht.

Freelance opdrachten kunnen verschillen in periode, maar indien een freelance overeekomst voor een half tot een heel jaar wordt aangegaan kan dit gezien worden als een verkapte vorm van loondienst. Ook indien een freelancer slechts 1 opdrachtgever heeft kan dit worden gezien als loondienst.

Mocht je twijfels hebben rond je freelance-overeenkomst of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam