Arbeidsrecht

Loon

Op grond van een dienstbetrekking dien je als werknemer loon te ontvangen. Over de hoogte en de samenstelling zijn afspraken gemaakt in de arbeidsovereenkomst. Het hoeft hierbij niet alleen te gaan om loon in geld, maar ook om loon in natura, (reis)kostenvergoedingen en bepaalde aanspraken.

Indien je niet werkt hoeft de werkgever je ook geen loon te betalen. Op deze regel zijn echter een aantal uitzonderingen:
- Loonbetaling tijdens vakantie gaat gewoon door
- Indien er niet gewerkt kan worden vanwege het ontbreken van grondstoffen of door bijzondere weersomstandigheden (bv in de bouw) Het risico dat er geen werk is komt voor rekening van de werkgever. Ook indien er dus geen werk is dient de werkgever het loon door te betalen.

Loonbetaling dient te geschieden na afloop van een betalingstijdvlak. Hierbij geldt in beginsel ten minste 1 week en maximaal 1 maand als tijdvlak. Hiervan kan ten nadele van werknemer worden afgeweken door middel van bepalingen in de CAO of de individuele arbeidsovereenkomst.

Indien de werkgever echter te laat betaald geldt een wettelijke schadevergoeding, welke gaat lopen na 3 dagen.

Mocht je twijfels hebben rond jouw loonbetaling of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam