Auteursrecht

Basics Auteursrecht

Maker: Met 'maker' wordt in de Auteurswet degene bedoeld die het oorspronkelijke idee heeft gehad en daaraan uitvoering heeft gegeven.

De vervaardiger is niet per definitie de maker (en vice versa). Een architect die een wolkenkrabber enkel ontwerpt is bijvoorbeeld de maker maar niet de vervaardiger. Aan de andere kant zal een beeldhouwer in de meeste gevallen de maker en vervaardiger zijn.

Exploitatierechten: Voor de auteursrechthebbende de belangrijkste rechten. Hij bepaalt wat er met het werk mag gebeuren en kan aan het gebruik ervan door derden financiƫle voorwaarden verbinden. Deze rechten zijn overdraagbaar. De exploitatierechten zijn te verdelen in openbaarmaking en verveelvoudiging.

- Openbaarmaking: bijvoorbeeld het plaatsen van een foto op een website. Artikel 12 Auteurswet.
- Verveelvoudiging: bijvoorbeeld het [digitaal] kopiƫren van een film. Artikel 14 Auteurswet.

Persoonlijkheidsrechten: Naast de exploitatierechten bestaan persoonlijkheidsrechten welke kort gezegd inhouden dat de nauwe, persoonlijke band tussen de maker en zijn werk worden erkend. Deze zijn, in tegenstelling tot de exploitatierechten, niet overdraagbaar. De 'geestelijk vader' behoudt dus ook na overdracht (van exploitatierechten) deze persoonlijkheidsrechten.

Artikel 25 Auteurswet

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam