Auteursrecht

Schending auteursrecht

Tegen een (dreigende) inbreuk, bijvoorbeeld omdat iemand jouw werk zonder toestemming verspreidt of gaat verspreiden, kun je als rechthebbende optreden. Heb je het auteursrecht overgedragen dan kun je als maker [link] optreden indien jouw persoonlijkheidsrechten [link] worden geschonden. Er zijn verschillende manieren waarop je een (dreigende) inbreuk kunt aanpakken.

Brief
Als auteursrechthebbende kun je via een brief de (inbreukmakende) wederpartij verzoeken om de (dreigende) inbreuk te staken.

Schikking
In een overeenkomst kunnen partijen vastleggen hoe zij het reeds ontstane geschil willen oplossen.

Ex Parte verbod
Hierbij wordt het de inbreukmakende partij, zonder dat deze partij gehoord wordt, verboden om de inbreukmakende handelingen voort te zetten.

Kort geding
Is spoed gewenst bij het tegengaan van de inbreukmakende handelingen kan via de kort-geding rechter een voorlopige voorziening gevraagd worden. Deze rechter kan toekomstige inbreukmakende handelingen verbieden. Omdat het een voorlopige voorziening betreft zal spoedig na het kort-geding een bodemprocedure ingesteld moeten worden.

Bodemprocedure
Een bodemprocedure houdt in dat de rechter de zaak grondig gaat behandelen. Dit kost tijd en geld.

Voor veel auteursrechthebbenden is het, mede vanwege de uitzonderingen in de Auteurswet, lastig vast stellen of, en op welke manier hun auteursrecht wordt geschonden. Een (advocaten)kantoor gespecialiseerd in Intellectueel Eigendomsrecht kan hierbij uitkomst bieden door te onderzoeken of inbreuk wordt gemaakt en op welke wijze het geschil het beste opgelost kan worden. Meestal zal een kantoor inzetten op een schikking tussen partijen. Dit bespaart tijd en kosten.

Wij verwijzen je graag door naar onze partner op het gebied van Auteursrecht.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam