Auteursrecht

Uitzonderingen schending

Er bestaan verschillende uitzonderingen waardoor een inbreuk wordt gerechtvaardigd. Zo wordt het verveelvoudigen van een auteursrechtelijk beschermd werk door een natuurlijk persoon niet als inbreuk beschouwd indien dit uitsluitend dient voor eigen oefening, studie of gebruik. Een kopietje voor jezelf is dus gewoon prima.

De verveelvoudiging mag geen direct of indirect commercieel oogmerk hebben, uiteraard tenzij je hiervoor toestemming hebt van de auteursrechthebbende.

[Artikel 16c Auteurswet]

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam