Contractenrecht

Ingebrekestelling

Indien er sprake is van een tekortkoming in de nakoming dien je als schuldeiser de wederpartij op de hoogte te stellen en dit doe je middels een ingebrekestelling.

Een ingebrekestelling is een schriftelijke aanmaning waarbij je de wederpartij de mogelijkheid biedt om alsnog aan zijn verplichting te voldoen en daarmee de tekortkoming op te heffen.

De ingebrekestelling dient een zogenaamde fatale termijn te bevatten, je moet dus aangeven binnen welke termijn alsnog gepresteerd moet worden. Denk eraan dat de termijn die je stelt redelijk moet zijn.

*Let op: Wanneer de prestatie blijvend onmogelijk is voordat de wederpartij in gebreke is gesteld, treedt de schuldenaar direct in verzuim. Denk bijvoorbeeld aan een taart die niet op tijd wordt bezorgd en waarbij alsnog nakomen zinloos is. In dat geval hoef je de wederpartij niet in gebreke te stellen maar kun je direct schadevergoeding eisen.

Mocht je twijfels hebben rond de nakoming van een overeenkomst of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam