Contractenrecht

Wanprestatie

Iedere contractspartij is verplicht om te voldoen aan zijn contractuele verplichting(en). Als een partij zijn verplichting(en) niet nakomt en daarvoor geen geldige reden heeft is er sprake van een tekortkoming in de nakoming oftewel wanprestatie.

Niet voldoen aan de contractuele verplichting kan indien:

- helemaal niet wordt gepresteerd.
- niet tijdig wordt gepresteerd.
- ondeugdelijk wordt gepresteerd.

De tekortkoming moet de schuldenaar kunnen worden toegerekend anders is er sprake van overmacht.

Mocht je twijfels hebben rond je eigen contractuele verplichtingen of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam