Huur

Basics Huur

Huurovereenkomst: de wettelijke regeling omtrent huur is terug te vinden in titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Boek 7 behandelt de bijzondere overeenkomsten. Dat betekent dat ook de algemene regels voor de overeenkomst in boek 6 van belang zijn voor de huurovereenkomst.

Definitie huur: Van huur is sprake als de ene partij: de verhuurder het gebruik van een zaak verstrekt aan de andere partij: de huurder die daarvoor een tegenprestatie moet betalen.
Voor de vraag of een bepaalde overeenkomst een huurovereenkomst is of niet is uiteindelijk doorslaggevend of de overeenkomst voldoet aan de wettelijke definitie. Partijen kunnen bijvoorbeeld spreken over lease, als die lease-overeenkomst voldoet aan de definitie van de huurovereenkomst dan is het ook een huurovereenkomst.
Hoewel veel mensen bij het woord huurovereenkomst denken aan het huren van een woning, kan deze overeenkomst op allerlei zaken betrekking hebben. Denk aan het huren van een auto of een verkleedkostuum.

Verplichtingen huurder: de huurder heeft bepaalde wettelijke verplichtingen. Zo dient de huurder bijvoorbeeld een huurprijs te betalen en zich als een goed huurder te gedragen. Meer hierover vind je onder Verplichtingen huurder .

Verplichtingen verhuurder: ook de verhuurder heeft bepaalde verplichtingen. Zo dient hij de verhuurde zaak ter beschikking te stellen en is hij verplicht gebreken te verhelpen, tenzij dit te duur is of onmogelijk. Meer hierover vind je onder Verplichtingen verhuurder

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam