Huur woonruimte

Campuscontract

Een campuscontract is een huurovereenkomst die direct is gekoppeld aan een inschrijving bij een onderwijsinstelling. Dit houdt in dat wanneer je je uitschrijft als student bij je onderwijsinstelling, dat dan je huurovereenkomst ook beëindigd wordt.

De wettelijke regels omtrent het campuscontract zijn terug te vinden in Artikel 7:274 lid 4 BW.

Er is alleen sprake van een campuscontract als in het huurcontract expliciet vermeld staat dat de woonruimte na het beëindigen van de huurovereenkomst opnieuw aan een student verhuurd zal worden. Is deze bepaling niet terug te vinden in het huurcontract, dan is er technisch gezien geen sprake van een campuscontract. In dit geval kan een verhuurder het ontbreken van een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling niet als reden aandragen om de huurovereenkomst te beëindigen.

Mocht je twijfels hebben rond jouw campuscontract of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam