Huur

Einde van de huurovereenkomst

De huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de termijn en die voor onbepaalde tijd na opzegging.

Ontbinding: wegens tekortschieten door de huurder in zijn verplichting(en) kan slechts door de rechter. De verhuurder kan buitengerechtelijk ontbinden na ontruiming door de burgemeester.

Na het einde van de huurovereenkomst is voortgezet gebruik door de huurder mogelijk met toestemming van de verhuurder. De huurovereenkomst wordt dan verlengd met onbepaalde tijd.

Mocht je twijfels hebben rond het einde van jouw huurovereenkomst of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam