Huur woonruimte

Huurprijs

In de uitvoeringswet huurprijzen woonruimte is bepaald wat de maximale huurprijs is voor je huurwoning. Deze wordt berekend aan de hand van een puntensysteem.

In de wet is een puntensysteem opgenomen waarmee berekend kan worden hoe hoog je maximale huurprijs is. Deze punten geven de waarde van de woning weer. Het puntensysteem is afhankelijk van het soort woning. Voor de huur van een kamer bijvoorbeeld bestaat er een ander puntensysteem.

Het puntensysteem:
Elk onderdeel van de woning krijgt punten op basis van een aantal criteria. Bij elk aantal punten hoort een bepaalde maximumprijs. Deze maximumprijs wordt ieder jaar vastgesteld door de Minister voor wonen, wijken en integratie. Als blijkt dat je huurprijs boven de maximaal vastgestelde huurprijs ligt, kun je je verhuurder verzoeken om de huurprijs te verlagen. Als je verhuurder dit weigert, kun je de Huurcommissie verzoeken om een uitspraak te doen over dit huurgeschil.

Wanneer geldt het puntensysteem?
Het puntensysteem en de daaraan gekoppelde maximale huurprijs geldt niet voor geliberaliseerde huurcontracten. Hiervan is sprake als de huurprijs op het moment van het afsluiten van het contract uitkomt boven het bepaalde grensbedrag. Op 1 januari 2012 was dit bedrag vastgesteld op 664,66 euro per maand. Dit bedrag geldt tevens als grens voor de huurtoeslag.

Mocht je twijfels hebben rond je eigen huurprijs of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam