Einde van de huurovereenkomst woonruimte

Ontbinding

In sommige gevallen is het mogelijk dat de huurovereenkomst wordt ontbonden op vordering van de verhuurder. Deze ontbinding dient te geschieden door de rechter.

Indien de verhuurder de huurovereenkomst wil opzeggen, heeft hij hiervoor een geldige opzeggingsgrond nodig. Er zijn zes opzeggingsgronden:

Wanprestatie
Het gaat hier veelal om een opgelopen huurachterstand.

Geen goed huurderschap
Je dient je als huurder van een woning te gedragen als een goed huurder. Indien je bijvoorbeeld veel overlast veroorzaakt kan dit in strijd zijn met een goed huurderschap.

Dringend eigen gebruik
Indien de verhuurder de ruimte zelf dringend nodig heeft voor eigen gebruik dient hij dit te kunnen aantonen. De rechter kan, als hij de vordering toewijst, een bedrag vaststellen dat de verhuurder aan de huurder moet betalen als tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten.

Weigering nieuwe huurovereenkomst
Indien het onredelijk wordt bevonden dat de huurder niet akkoord gaat met een nieuwe huurovereenkomst kan dit voor de rechter een reden geven voor ontbinding.

Bestemmingsplan
De verhuurder wil de woning een bestemming geven die overeenstemt met het bestemmingsplan. Andere redenen voor het opzeggen van de huurovereenkomst zullen door de rechter niet geaccepteerd worden.

Mocht je twijfels hebben rond de opzegging van jouw huurovereenkomst door de verhuurder of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam