Huur woonruimte

Verplichtingen

Zodra je een huurovereenkomst met de verhuurder hebt getekend, gelden er voor beide partijen rechten en plichten:

1. Je moet de huur op tijd betalen. Daar heeft je verhuurder recht op. Bij het aangaan van de huurovereenkomst spreek je met de verhuurder af wanneer de huur wordt betaald.

2. De verhuurder en jijzelf hebben recht op privacy. De verhuurder mag niet zomaar in je kamer komen, maar moet eerst aanbellen of kloppen. Jij mag op jouw beurt de ruimten die de verhuurder voor zichzelf heeft niet zomaar betreden. Verder mag je uitsluitend zijn spullen gebruiken als dat is afgesproken. Het is belangrijk dit van tevoren schriftelijk vast te leggen. Jijzelf en vrienden en familie die bij jou op bezoek komen, mogen je verhuurder, medebewoners en omwonenden geen hinder of overlast bezorgen. Hetzelfde geldt voor de verhuurder.

3. Je hebt als huurder recht op huurbescherming.

4. Als je schade veroorzaakt aan de woning of de inboedel, heeft de verhuurder recht op schadevergoeding. Dat geldt ook voor schade die door jouw bezoek wordt aangericht.

5. De verhuurder heeft alleen recht op toegang tot de kamer die hij aan jou verhuurt als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van zijn verhuurtaken, zoals onderhoudswerkzaamheden. Hieraan moet je je medewerking verlenen. De verhuurder moet wel eerst een afspraak maken.

6. De verhuurder moet ervoor zorgen dat je de voorzieningen behorende bij jouw kamer dag en nacht kunt gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van wc en douche, maar ook voor de gemeenschappelijke ruimte als je daarvoor betaalt.

7. Als huurder mag je de kamer naar eigen inzicht inrichten, verven en behangen. Verder mag je wijzigingen aan je kamer aanbrengen als die zonder noemenswaardige kosten voor de verhuurder weer ongedaan gemaakt kunnen worden. Voor alle andere wijzigingen heb je de toestemming van de verhuurder nodig. Vraag deze toestemming schriftelijk en overleg over de randvoorwaarden. Als je de kamer met toestemming van de verhuurder permanent verbetert, kun je bij vertrek uit de woonruimte een vergoeding vragen voor deze verbetering.

8. Je moet de kamer tegen het einde van de huurovereenkomst schoon opleveren. Een opnamestaat is belangrijk. Dit is een document waarin de staat van de kamer bij het begin van de huurovereenkomst wordt beschreven. Je moet de kamer minstens in dezelfde staat opleveren zoals in de opnamestaat beschreven is.

9. Jij èn je verhuurder zijn beiden verantwoordelijk voor het onderhoud.

Mocht je twijfels hebben rond je eigen verplichtingen of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam