Huur

Verplichtingen huurder

Als huurder kunt u een beroep doen op het huurrecht. Het huurrecht stelt een aantal wettelijk bepaalde plichten aan zowel de huurder als de verhuurder. Deze plichten worden het regelend recht genoemd, en zijn van kracht wanneer er onderling geen afwijkende regels zijn afgesproken.

1. Voldoen van de huurprijs: het gaat hierbij om een fatale termijn, waarbij het verzuim automatisch intreedt zonder voorafgaande ingebrekestelling (aanmaning), tenzij de betalingstermijn een andere strekking heeft.

2. Goed huurderschap (zich als een goed huurder gedragen): Dit betreft een open norm en is uitgewerkt in diverse bepalingen, zoals overlast door andere huurder(s). Dit levert een gebrek op aan de huurovereenkomst. De huurder is hierbij ook aansprakelijk voor overlast die door anderen in zijn gehuurde ruimte wordt veroorzaakt.

3. Gebruik overeenkomstig de (contractuele) bestemming: wanneer het gehuurde wordt gebruikt in strijd met de bestemming, dan is dat wanprestatie dat voor ontbinding in aanmerking komt. Je mag bijvoorbeeld niet een gehuurde woonruimte gebruiken als bedrijfsruimte en andersom ook niet.

4. De huurder moet dringende werkzaamheden aan de verhuurde zaak toestaan + groot preventief onderhoud dat niet kan worden uitgesteld tot na het einde van de huurovereenkomst.

5. Wanneer de huurder een gebrek ontdekt aan het gehuurde, moet hij dit meteen melden aan de verhuurder.

6. De huurder is verplicht gelegenheid te geven tot bezichtiging bij verkoop door de verhuurder.

7. De huurder moet het gehuurde aan het einde van de huur teruggeven. Wanneer de huurder en verhuurder een beschrijving hebben opgemaakt van de verhuurde zaak, moet het verhuurde in de oorspronkelijke staat worden opgeleverd, behoudens geoorloofde veranderingen en toevoegingen. Mocht je twijfels hebben rond jouw eigen verplichtingen of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam