Huur

Verplichtingen verhuurder

Ook de verhuurder heeft zich te houden aan een aantal wettelijk bepaalde plichten. Deze plichten worden het regelend recht genoemd, en zijn van kracht wanneer er onderling geen afwijkende regels zijn afgesproken.

1. De verhuurder moet de zaak ter beschikking stellen en laten aan de huurder voor gebruik. Dit moet tijdig gebeuren, anders is de verhuurder schadeplichtig zonder ingebrekestelling, omdat dan gewoonlijk een fatale termijn is geschonden.

2. De verhuurder dient in te staan voor gebreken, die niet aan de huurder zijn toe te rekenen. Immateriƫle gebreken, zoals overlast en het niet plegen van preventief onderhoud vallen er ook onder.

3. De verhuurder is verplicht gebreken te verhelpen, tenzij dit onmogelijk of te duur is. Deze plicht ontstaat pas als de huurder daarom heeft verzocht. Slechts kleine herstellingen die voor rekening van de huurder komen, vallen er niet onder.

Mocht je twijfels hebben rond de verplichtingen van jouw verhuurder of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam