Lease

(Full) Operational lease

Bij operational lease is de leasemaatschappij eigenaar van het object. De klant krijgt voor een bepaalde periode het recht om het object te gebruiken, maar aan het einde van deze periode keert het object terug naar de eigenaar (de leasemaatschappij). Aangezien het leasetraject vaak korter is dan de verwachte economische levensduur, is het mogelijk dat de leasemaatschappij aan het einde van deze periode de klant een optie tot koop biedt. Indien dit niet geschiedt kan de leasemaatschappij het object ook opnieuw in een leasetraject uitzetten om zodoende de gedane investering terug te verdienen.

Full operational lease kan worden gezien als een ‘all-inclusive contract’. Bij deze vorm van leasen betaalt de klant een vast bedrag (veelal per maand) aan de leasemaatschappij, waardoor deze laatste verantwoordelijk is voor alle kosten die het gebruik van het object met zich meebrengen. Deze vorm van lease komt vaak voor bij autolease. De leasemaatschappij is in dit geval veelal verantwoordelijk voor schade/reparatiekosten, onderhoudskosten, verzekeringspremies, rente/afschrijving, en benzinekosten (afhankelijk van de voorwaarden in het opgestelde contract).

Mocht je twijfels hebben rond jouw lease-overeenkomst of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam