Merkenrecht

Basics Merkenrecht

Classificatie
Een merk wordt geregistreerd voor bepaalde klassen. Zo zal een merk jeans (normaal gesproken) niet geregistreerd worden voor de klasse 'juridische diensten'.

Depot
- Het deponeren van een merk betekent het 'aanvragen' van een merk bij een officiële instantie. Bijvoorbeeld bij het BBIE voor een merk in de Benelux of het OHIM voor een merk in de Europese Unie.

- De officiële instantie beoordeelt of het depot de formele vereisten voldoet. Als bijvoorbeeld niet de naam van de deposant is vermeld of de classificatie niet voldoet is het depot niet ontvankelijk.

Publicatie
Zodra het depot aan de formele vereisten voldoet, wordt de merkaanvraag gepubliceerd. Dit geeft (oudere) merkhouders de gelegenheid om oppositie [zie hieronder] in te stellen.

Oppositie
Na publicatie kan oppositie worden ingesteld. De houder van een ouder merk kan op die manier bezwaar indienen tegen de inschrijving van een jonger merk. De termijn om oppositie in te stellen verschilt per instantie. Bij het BBIE is dit bijvoorbeeld twee maanden.

Weigering (op absolute gronden)
De officiële instantie kan een merkaanvraag weigeren. In de meeste gevallen gebeurt dit omdat:

- het teken beschrijvend is. Dit is het geval wanneer het product/dienst of kenmerken hiervan worden beschreven.

- het teken onderscheidend vermogen mist.

- het teken misleidend is.

- het teken een vlag, wapen of officieel embleem van een land is.

Registratie
Als de officiële instantie geen gronden heeft om de merkaanvraag te weigeren en de oppositietermijn is verstreken, wordt het merk geregistreerd voor een periode van 10 jaar.

Merkengemachtigende
Een merkengemachtigde is een adviseur op het gebied van merken. Gespecialiseerd in Intellectueel Eigendomsrecht kan een merkgemachtigde je als (startende) ondernemer helpen bij de registratie van een merk.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam